แบบประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สำหรับนศพ.ปี6 รุ่น 34 ปีการศึกษา2554  (16 ก.พ. 55)
ตัวอย่าง Module Women health I&II  (19 พ.ค. 49)
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5  (25 มี.ค. 48)
วิจัยสถาบัน  (25 มี.ค. 48)

หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลการขอตำแหน่ง  (4 พ.ย. 52)

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็น Extern ปีการศึกษา 2555  (22 ก.พ. 55 - 29 ก.พ. 55)
NMLE Step I  (6 ส.ค. 50)
NMLE Step II  (6 ส.ค. 50)
NMLE Step III  (6 ส.ค. 50)


รายชื่อกลุ่มย่อย นศพ.ปี 3 ปีการศึกษา 2557  (3 มิ.ย. 57 - 31 ต.ค. 57)
รูปกลุ่มย่อยนศพ.ปี3 ภาคต้น 2557  (3 มิ.ย. 57 - 30 ต.ค. 57)
ตารางสอบไล่ระบบวิชา 353 271 ENDOCRINE SYSTEM สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2556  (14 มี.ค. 57 - 27 มี.ค. 57)
เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับรายวิชาคณะแพทยศาสตร์บริการสอนให้นักศึกษาต่างคณะ  (6 ก.พ. 57 - 6 มี.ค. 57)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ภาคต้น ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (20 เม.ย. 58 - 31 ก.ค. 58)
ปฎิทินการศึกษา นศพ.ปี 3 ปีการศึกษา 2557  (3 มิ.ย. 57 - 31 ต.ค. 57)
รายชื่อ รูปกลุ่มย่อยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  (14 พ.ค. 56 - 30 ก.ย. 56)
กำหนดการเลงทะเบียนเรียนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556  (3 พ.ค. 56 - 30 ก.ย. 56)

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการแพทย์ 3 ปริญญา ประจำปีการศึกษา2554  (9 ส.ค. 54 - 31 ธ.ค. 60)
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุนโครงการ ODOD  (8 ก.ย. 53 - 31 ธ.ค. 60)
ทุนการศึกษา  (11 เม.ย. 48 - 1 ม.ค. 49)

กำหนดการสอบและรายชื่อสอบรวบยอดฯ Part MEQ ครั้งที่ 2 สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558  (1 เม.ย. 58)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบ ผังห้องสอบ และกำหนดการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Part MCQ) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สอบวันที่ 1 มีนาคม 2558  (24 ก.พ. 58 - 2 มี.ค. 58)
ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติการสอบประเมินทักษะหัตถการทางคลินิก (Formative OSCE ) วันที่21 ธันวาคม 2557  (1 ธ.ค. 57 - 21 ธ.ค. 57)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก Part MEQ รอบที่ 2 สอบ 1 มีนาคม 2557  (24 ก.พ. 57 - 2 มี.ค. 57)



ประกาศแพทยสภา ที่ 12 /2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 )
..
รายละเอียด >>
 
เรื่อง การรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2555-2556 รอบพิเศษ
เรื่องการรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2555-2556 รอบพิเศษ
วันที่ 24มีนาคม 2556 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2556
รายละเอียด >>
 
แบบเสนอการรรับรองผลการตัดเกรดภาควิชาทางปรีคลินิก
แบบเสนอการรรับรองผลการตัดเกรดภาควิชาทางปรีคลินิก
รายละเอียด >>
 
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
รายละเอียด >>
 

 

 
  user name
  password
 
Forget Password
   
  user name
  password
 
Forget Password
   
ตารางสอบไล่ระบบวิชา 353 321 REPRODUCTIVE SYSTEM และ 353 241 MUSCULOSKELETAL SYSTEM
แบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้รับบริการ งานบริการการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกกองอายุรศาสตร์ 2556
การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่1-3(NL)ประจำปี2555 และการขอใบรับรองสิทธิ์ในการสมัครสอบฯ
ปฏิทินกำหนดการวัดความรู้คอมพิวเตอร์
นักศึกษาแพทย์สามารถตรวจสอบรายการโอนคืนเงินค่าสมัครสอบรวบยอด ปีการศึกษา 2554 ได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรื่อง กำหนดการเริ่มใช้เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
การให้บริการระบบบัตรคิวสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ภาควิชารังสีวิทยา ทำ film quiz(OSCE) ให้นักศึกษาได้ฝึกตอบ
 
คุณสมบัติ ผู้สอบ odod 59
รับตรงภาคอีสาน
เรียนแบบไหน ปรีคลินิก
สอบถามเรื่อง md02 ปี 2559
เข้าเว็บบอร์ดไม่ได้
ได้คะแนนสอบเท่าไหร่
สอบถามเรื่องโอเนตคะ
cpirdทำไมถึงต้องมีการขยายเวลา ครบกำหนด5ปี จากวันที่หมดเขตรับสมัคร เป็นวันก่อนสอบครับ
cpirdทำไมถึงต้องมีการขยายเวลา ครบกำหนด5ปี จากวันที่หมดเขตรับสมัคร เป็นวันก่อนสอบครับ
การสละสิทธิ์โครงการรับตรงของคณะแพทย์ มข. จะไปตัดสิทธิ์กสพท.มั้ยครับ
 
copyright Khon Khaen University
 
   

หน้าหลัก    |    ข้อมูลฝ่ายวิชาการ    |    บุคลากร    |    วิดีโอแนะนำ    |    Links    |    แนะนำติชม